Protez

 

Protez Uygulamaları

Kaybolan uzuvların yerine takılan, insan sağlığına zararı olmayan medikal ürünlerden yapılan malzemelerin genel adına protez denilmektedir. Fransızca dan dilimize geçen bu terim tıbbi alanda uygulanan bir durumdur. Bu tür uygulamalar, yaralanma sonralarında daha çok rehabilitasyon amacı ile uygulanmaktadır.

 

           Protez uygulamaların daha çok ve sık olarak kullanıldığı alanların başında Diş Klinikleri gelmektedir. Her hangi bir nedene bağlı olarak ya da olmaksızın diş kayıplarında kullanılan bu yöntem başarı oranı çok yüksek uygulamalar arasındadır. Her yaş ve cinsiyet grubuna uygulanan bu tür işlemler genelde bir kaç hafta içerisinde tamamlanabilmektedir.

 

Ağız sağlığını bozan faktörler diş kayıplarına neden olur. Belli bir zamandan sonra, kişi ağız bakımını yeterli yapmamış ise bu durumların sonrasında da diş kayıpları yaşanır.

 

Ağız içi uygulama protez şekli genelde 3 temel grupta yapılır.

 

1) Tam Protez

2) Alt Protez

3) Üst Protez

 

UYGULAMA SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR

 

           Protez uygulamaları biraz zaman alan uygulamalardandır. Ama zor bir süreç değildir. Bu tarz uygulamalarda bir kaç defa doktor randevusu verilmekte ve sonrasında uygulama yapılmaktadır. Diş kaybı çok olan hastalarda sosyal manada da bozulmalar mevcuttur. Gülümsemeye, konuşmaya çekinen hastalar, yemek yeme olayında da ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. Çiğneme olgusu olmadığı için, lokmaları bütün yutan hastalarda mide problemleri de hat safhalardadır. Bunun tersi hastalar da ise kilo kayıpları ve bağırsak sendromları oldukça fazla görülür.

 

Uygulamaya diş doktorunun ön muayenesi ile başlanır. Hekim hangi dişlerin eksik olduğunu belirler. Çekilmesi gereken başka dişler de var ise önce çekim işlemi yapılır. Bu tarz uygulamalar genelde hareketli protez uygulamalarıdır ve illa köprü ihtiyacı olmaktadır. Çekimlerin tamamlanmasından sonra, yara alanların iyileşmesi beklenir. İkinci randevu tarihinde ölçü alma işlemi yapılır. Bu işlemde eksik olan dişler belirlenir ve kalıba uygun protez yapılır. Burada hasta ne kadar uygun ölçü verir ise, yapılacak protezi de o kadar rahat kullanır. Ölçü işleminden sonra uygun diş boyutları ve renk belirlenerek, gerçek protez yapımı devreye girer. Yapılacak prova ile ince detaylar belirlenir ve protez diş kullanıma başlanır.